Refleksjon til første del av digital markedsføring

Hei digitale verden!

Dette er det siste blogg-innlegget fra den første delen av kurset, som går på digital økonomi og forretningsmodeller med Arne Krokan som foreleser. I den anledning er oppgaven til det siste innlegget å skrive et refleksjonsnotat der jeg oppsummerer det jeg har lært i den første delen av kurset. Jeg skal også se litt på hva konsekvensene av det jeg har lært kan bli, både for min del, samt samfunnsutviklingen.

Hva har vi vært gjennom?

Gjennom den første delen av valgfaget digital markedsføring har vi som nevnt hatt Arne Krokan som foreleser, han har undervist oss i digital økonomi og forretningsmodeller. Vi har i tillegg hatt i oppgave å lage denne bloggen, der vi har fått ulike oppgaver fra pensum og forelesningene, fordypet oss i stoffet, og publisert det til slutt. 

Men tilbake til det vi har gått igjennom. I all hovedsak har denne første delen av kurset bestått mye av utkilingen av ny teknologi og konsekvensene av dette. Før dette kurset startet hadde jeg lite kunnskap om mange av temaene, men det er fasinerende å se hvor mye en kan ta til seg på under en måned. Noe av det vi har vært igjennom er digitale plattformer, kunstig intelligens (Al), 3D-print og blokkjeder. Her har vi sett på de positive og negative sidene med den nye teknologien, samt hvordan denne teknologien påvirker oss. Vi har sett at flere av teknologiene gir oss helt nye muligheter, men på en annen side kan ha negative konsekvenser for jobbene våre, slik det er i dag. Vi har også sett på hvordan teknologien styrer mye av valgene vi gjør, og hva vi leser på de digitale plattformene. Noe som blir gjort gjennom algoritmer, filterbobler og ekkokamre. Jeg har tidligere skrevet om blokkjeder, som endrer måten vi sender og lagrer informasjon på. Der er tillitt et sentralt begrep, og vi tidligere sett på delingsøkonomi, hvor tillitt også er en sentral faktor. I tillegg til dette har vi sett mye på transaksjonskostnader, og ulike måter å senke dette på. 

Bildet er hentet fra: https://www.pexels.com/nb-no/bilde/nettverk-teknologi-php-datamaskin-177598/

Konsekvenser av ny teknologi for meg og samfunnsutviklingen

I flere tidligere blogg-innlegg har jeg skrevet om ulike konsekvenser av den nye teknologien, både i Norge og i verden. For jeg tror at de konsekvensene vi kommer til å merke best er effektiviteten i produksjon og hverdagen, samt tap av tradisjonelle arbeidsplasser. Med effektivitet i produksjonen så mener jeg at teknologi som 3D-printeren og kunstig intelligens vil ta over mye av produksjonen. Dette betyr at varer og produkter ikke lenger trenger å reise lange avstander før de ankommer deg, men at de kan bli produsert i nærheten, og bli sendt direkte til deg. Her kommer også tap av arbeidsplasser som vi kjenner de i dag, for jeg tror også at den nye teknologien vil ta over mange av de tradisjonelle arbeidsplassene, som lagermedarbeider, lastebilsjåfør/distributør og industriarbeid. Med effektivitet i hverdagen så mener jeg at hverdagen for deg og meg som privatpersoner vil bli «enklere» med hjelp av teknologien. I forelesningene har vi sett på eksempler som droner som flyr maten til døren din, eller robotarmer på kjøkkenbenken som lager maten til deg, samt tar oppvasken. Selvkjørende biler og busser har jo allerede blitt introdusert, men dette vil nok også vokse mye mer i årene som kommer. Hvis jeg går tilbake til tap av arbeidsplasser, så tror jeg som nevnt at mange arbeidsplasser vil forsvinne, men jeg tror også det vil komme mange nye arbeidsplasser. Grunnen til dette er at ny teknologi og nye oppfinnelser er ikke et nytt fenomen, det er noe som har kommet av seg selv i alle år. Da har mange jobber gått tapt, men det betyr som regel også at det kommer nye arbeidsplasser. Jeg brukte 3D-printer og kunstigintelligens som eksempler, og det er ikke slik at disse teknologiene jobber av seg selv, det vil alltid være nødvendig med personer med kunnskap og kompetanse til å drifte systemene.

I dagens samfunn er bærekraft og miljø to sentrale ord. Vi står nå i en situasjon der vi bruker mer ressurser enn det jorda klarer å produsere, og hvordan skal alle samfunn klare å snu seg om, å redusere forbruket vi har i dag? Svaret på dette er nok teknologi. Jeg tror teknologien blir ekstremt viktig for samfunnsutviklingen som kommer i forhold til bærekraft, og at det er ved hjelp av ny teknologi at vi kommer til å nå ulike bærekraftsmål. 

Hva har vært interessant? 

Gjennom den første delen av kurset har vi vært igjennom mange ulike temaer, hvor flere har vært interessante. For min egen del er det nok spesielt to temaer som har skilt seg ut, det er 3D-printeren og blokkjeder. Jeg hadde en viss anelse om hva 3D-printeren gikk ut på og hva den kunne gjøre, men når jeg satt meg inn i stoffet, så lærte jeg om så mye mer denne teknologien kunne gjøre. Ikke bare hva den kan lage, men også hvordan den kan påvirke flere bransjer, øke effektivitet, er et mer bærekraftig alternativ, og størrelsen på det den kan lage. 

Det andre jeg syntes var veldig interessant å lære om var blokkjeder. Dette var et tema jeg hadde veldig liten kunnskap om fra før, og som kanskje var grunnen til at jeg fant dette så fascinerende. Hvordan vi kan bruke blokkjeder til å lagre data, som er resistente mot endringer, med mindre alle parter er enige. Det er også veldig vanskelig å endre den informasjonen som allerede er der, noe som gjør dette til en veldig trygg måte å lagre informasjon på, der det er manglende tillit til en tredjepart som håndterer data.

Bildet er hentet fra: https://www.pexels.com/nb-no/bilde/alfabet-boker-fokus-fokusere-301920/

Helt til slutt

Dessverre er det fremdeles corona-restriksjoner, noe som har gjort at det bare har vært digital undervisning i den første delen av kurset. Jeg tror flere av restriksjonene forsvinner nå snart, slik at vi i del 2 av kurset vil få mulighet til fysisk undervisning. Det har vært en bratt læringskurve, men med et kurs med spennende temaer føler jeg det har gått bra, også morsomt å teste ut hvordan det har vært å skrive blogg. Så takk til Arne krokan for gode forelesninger, og takk til studentassistenter for hjelp og gode tilbakemeldinger på bloggen. Ser frem til del 2 av kurset!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *