3D-print påvirker produksjonen

Hei!

I denne ukens oppgave har jeg fått i oppgave å ta for meg en av teknologiene vi har gått gjennom i uke 2. Her har jeg valgt å se nærmere på 3D-printing, og hva dette fører med seg. Jeg vil spesielt vektlegge hva denne teknologien fører med seg i Norge, og hvordan den påvirker andre parter, samt aktører. 

Hva er 3D-printing?

3D-printing er en type produksjonsteknikk, der en kan lage ulike objekter/produkter, som bygges ved hjelp en maskin. Prosessen starter med en digital modell, som overføres til 3D-printerens dataprogram, ved hjelp av modellen bygger maskinen opp objektet lag for lag. 3D-printing egner seg veldig godt til å lage prototyper og modeller, men har i senere tid også begynt å produsere produkter i større kvanta. Eksempler på bransjer som har tatt i bruk 3D-printing er produktutvikling, industridesign, motebransjen, modellbygging og arkitektur.

Hvordan har Norge blitt påvirket av 3D-print teknologien?

Vi lever i et høyteknologisk samfunn, som er tidlig ute med det meste som har med teknologi å gjøre. 3D- printeren har allerede vært på markedet i flere år, men det er kanskje mest i de senere årene den virkelig har markert seg. Et eksempel på en bransje som har blitt påvirket av 3D-printeren, er motebransjen. I et innlegg fra Finansavisen skriver de om at stadig flere av de norske moteaktørene går over til bruk av 3D-teknologi. De skriver at flere kjente aktører som varner-gruppen, ESP, Holzweiler og Tom Wood har tatt i bruk teknologien. De bruker maskinene til å kutte mellomledd, og dette gjør at de sparer tid, som igjen gjør at de kutter kostnadene sine. Det blir beskrevet at de fremdeles av avhengige av fysisk arbeidskraft når de lager klesplaggene, men at de bruker digitale innovasjoner som effektiviserer arbeidet. Et annet eksempel er Manufacture Oslo, som bruker sine anlegg på Økern som en testfasilitet for tekstilbransjen og den norske motebransjen. De har fått støtte fra både Oslo kommune og innovasjon Norge til å bistå andre bedrifter som ønsker å jobbe med nye design- og produksjonsteknologier. (Ravneberget og Yggeseth 2021)

Bildet er hentet fra: https://www.pexels.com/nb-no/bilde/teknologi-datamaskin-display-skjerm-3913016/

Hvordan tror jeg denne teknologien vil påvirke Norge, og de tradisjonelle partene.

Når det kommer til 3D-printing tror jeg vi bare er i startfasen av hvordan dette kommer til å utvikle seg. Som nevnt er det flere norske bedrifter som har tatt i bruk teknologien, men jeg tror vi fortsatt har en lang vi å gå før vi privatpersoner kan handle digitale 3D-print modeller direkte fra bedriftene. Som det blir skrevet i innlegget fra finansavisen: «At forbrukere flest skal kunne printe ut ferdige klesplagg fra en maskin i stuen sin, er foreløpig en fjern drøm.» (kilde). Men at 3D- printeren har inntatt industrien er det ingen tvil om. Jeg tror 3D-printeren vil gi store økonomiske konsekvenser for bedrifter og privatpersoner i senere tid. Vi vil kunne sende digitale modeller i stedet for fysiske ting, og ut ifra dette vil flere aktører bli påvirket. Hvis vi bare kan sende produktet digitalt vil dette ramme mange leverandører og ulike transport aktører. Tungt.no er en nettside som skriver om transport, anlegg og logistikk, de skrev i dette om 3D-printing i 2017. 

«Alt i alt fører 3D-printing til en mer fleksibel produksjon som i høyere grad kan reagere raskt på etterspørsel fra kunder. Dette betyr at det vil bli mindre “varer i arbeid”, transport av produkter, lagervolum og foreldelse av eksisterende produkter på lager. Selv om kostnad per produkt kan bli høyere, vil de totale verdikjede-kostnadene bli lavere i forhold til tradisjonell produksjon.» (3D-printing: Fremtidens utfordringer innen logistikk u.d.)

Så avslutningsvis vil jeg oppsummere innlegget med at jeg tror 3D-printeren vil påvirke produksjonsformen til mange norske bedrifter i årene som kommer, og at dette vil ha en positiv kostnads utvikling for både bedrifter og privatpersoner. I en tid hvor miljøet også er i fokus, vil teknologien spille en stor rolle i produksjonen og etterspørselen, samt transporten av produktene.  

Referanser

u.d. 3D-printing: Fremtidens utfordringer innen logistikk. Funnet 01 2022. https://www.tungt.no/article/view/731947/3dprinting_fremtidens_utfordringer_innen_logistikk.

Ravneberget, Stine Nibe, og Eivind Yggeseth. 2021. Her bruker de allerede bransjens fremtidige teknologi. 28 04. https://finansavisen.no/premium/mote/2021/04/28/7658435/stadig-flere-norske-moteaktorer-tar-i-bruk-3d-teknologi.

One thought on “3D-print påvirker produksjonen

  1. Hei Sigurd!

    Kult å lese om dine synspunkter på 3D-printing og gøy at du trekker inn Norge! Godt jobbet, kanskje du skal vurdere om dette skal være ett av de tre innleggene du skal levere til eksamen?

    Sivert, studentassistent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *