Hva skjer med jobbene våres?

Hei!

Vi har nå hatt to forelesninger om kunstig intelligens, og derfor har jeg fått i oppgave å skrive et blogginnlegg som baserer seg på dette. Innlegget vil legge vekt på de sosiale konsekvensene av kunstig intelligens. Jeg vil se nærmere på hvordan den kunstige intelligensen påvirker arbeidsplassene våres, samt se om noen jobber står i fare for å forsvinne og om noen nye arbeidsmuligheter kommer til. 

Før jeg starter kan det være greit å gi en kort avklaring på hva kunstig intelligens er. Kunstig intelligens (KI) er i all hovedsak om datasystemer, og hvordan vi utvikler dette. Man utvikler systemene slik at de kan utføre en handling og løse komplekse problemer, samt lære av egne erfaringer. Systemene kan læres opp til å utføre oppgaver på lik linje som et menneske gjør. Hvis maskinen/systemet klarer å utføre oppgavene uten kontinuerlig hjelp fra mennesker, kan vi si at den har kunstig intelligens. Ifølge regjeringen kan kunstig intelligens defineres på følgende måte: 

«Kunstig intelligente systemer utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, i den hensikt å oppnå et gitt mål.» (Nasjonal strategi for kunstig intelligens u.d.).

Hvordan truer den kunstige intelligensen dagens arbeidsplasser?

Den digitale revolusjonen er et faktum. Vi lever i et digitalisert samfunn der den kunstige intelligensen utvikles i rekordfart. Vi får bedre algoritmer, større mengder «big data», og bedre kunnskap om maskinlæring hele tiden. Dette er faktorer som truer flere av dagens arbeidsplasser, for de oppgavene vi trodde bare mennesker utføre tidligere, står nå i fare for å bli byttet ut med maskiner og roboter. Siden den kunstige intelligensen klarer å løse mer komplekse kognitive oppgaver enn før, vil det være flere arbeidsplasser der en erstatter den manuelle arbeidskraften med roboter. Et eksempel der mange gamle arbeidsplasser har forsvunnet er bankene, de har vært gjennom store endringer. Før måtte en gå i banken når man skulle betale regninger og ta ut penger, dette er ikke tilfellet i dag. Nå kan vi si at banken alltid er åpen ved bruk av nettbanken, og det meste av bankdriften har blitt automatisert. Et annet fenomen som er tatt i bruk, også av banken, er chatbot’er. Det meste av kommunikasjon du har med banken, foregår som regel med en robot. Dette er et godt eksempel på hvordan den kunstige intelligensen, eller robotene har blitt lært opp til å svare på spørsmål, og trolig tatt over mange jobber innenfor kundeservice. (Amundsen 2021)

Et annet eksempel på jobber som står i fare for å bli påvirket eller forsvinne er yrkessjåfører. Det blir stadig mer forskning, og utvikling på selvkjørende kjøretøy. Dette er kjøretøy som skal kjenne igjen omgivelsene rundt seg, og navigere seg uten menneskelig hjelp. I Oslo har kollektivtransport bedriften «Ruter» siden 2019 prøvd ut selvkjørende kjøretøy som en del av reisetilbudet deres. Men hvorfor gjør Ruter dette? Dette er det de har svart på sin hjemmeside: 

«Ruter mener at selvkjørende kjøretøy satt i system vil være en viktig del av fremtidens mobilitetsløsninger. Vi ønsker å holde oss i front av den teknologiske utviklingen og utnytte mulighetene den medfører. Derfor har vi startet utprøving av selvkjørende kjøretøy som en integrert del av kollektivtilbudet i Oslo.» (Selvkjørende kjøretøy u.d.).

Bildet er hentet fra: https://www.pexels.com/nb-no/bilde/kjoretoy-vintage-retro-kveld-2266406/

Vil det komme nye arbeidsplasser?

Nå har jeg sett på hvordan kunstig intelligens kan true arbeidsplasser, samt noen yrker som står i fare. Men er bare negative sider med kunstig intelligens for folk flest? Svaret på det er nok nei. For det er nok ingen tvil om at kunstig intelligens og automatisering vil endre arbeidsoppgave våres, men det vil samtidig gi oss nye kompetansebehov. Grunnen til dette er fordi det må mange personer/ansatte med god teknisk kunnskap til, for å få robotene til å fungere. Samtidig som digitaliseringen fortsetter vil også behovet for nye digitale tjenester øke, som vil gi mange personer jobb. Hvilke jobber som vil bli hardest rammet av kunstig intelligens, er vanskelig å si, men det vil nok variere stort avhengig av bransjen. Ta for eksempel helsevesenet og utdanningssektoren, der er det vekst i etterspørselen etter ansatte, mens produksjons bransjene blir rammet hardere av automatiseringen.

Men uansett, så tror jeg de nye arbeidsplassene vil skape seg selv, så lenge digitaliseringen fortsetter. For hvis vi ser tilbake i tid, før digitaliseringen startet, så eksisterte ikke jobber som IT- utvikler, app-utvikling, og produksjon av datautstyr. Dette er eksempler på jobber som har kommet sammen med digitaliseringen. 

Til slutt vil jeg avlutte med en liten konklusjon. For truer kunstig intelligens dagens arbeidsplasser? ja, kunstig intelligens truer flere arbeidsplasser i nå dagens samfunn, men at det er viktig å ikke la seg skremme av den. Fordi, når det kommer til arbeidsplasser, er det viktig at vi tenker like mye på hva som kan komme, som på hva som forsvinner.  

Referanser

Amundsen, Bård. 2021. Roboter overtar bankene . 12 11. https://forskning.no/finans/roboter-overtar-bankene/1935396.

u.d. Nasjonal strategi for kunstig intelligens. Funnet 01 2022. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-kunstig-intelligens/id2685594/?ch=3.

u.d. Selvkjørende kjøretøy. Funnet 01 2022. https://ruter.no/om-ruter/prosjekter/selvkjorende-kjoretoy/.

One thought on “Hva skjer med jobbene våres?

  1. Hei Sigurd!

    Du har skrevet et godt innlegg om kunstig intelligens som tar for seg noen spennende synspunkter rundt temaet. Det er også fint at du benytter underoverskrifter for å bryte opp teksten.

    Du har også fått til en god overskrift som byr inn til videre lesing, bra!

    Sivert, studentassistent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *