H&M og bærekraftsmål

Hei digitale verden!

Nå er det noen uker siden sist jeg skrev forrige blogg-innlegg, vi har nå startet med del 2 av valgfaget digital markedsføring. Modul 2 handler om «sosial kommunikasjon» i et bærekraftperspektiv, og det er Cecile Staude som er foreleseren våres. I de kommende ukene vil det komme 1 blogg-innlegg i uken som handler om ulike tema innenfor del 2 av dette emnet. 

I denne ukens blogg-innlegg har vi fått i oppgave å ta utgangspunkt i den bedriften vi har valgt å skrive om på vår eksamen. Her vil jeg se nærmere på hvilke av FNs bærekraftsmål som jeg mener er mest bransjerelavnte, samt hvorfor jeg mener dette. Bedriften jeg skal ta for meg er Hennes og Mauritz, også kjent som H&M. 

Fokus på bærekraft

H&M er en stor bedrift på verdens basis og det er derfor viktig at virksomheten har et stort fokus på bærekraft. H&M sin forretningside er å tilby mote, samt kvalitet til en lav pris. I 2015 sto selskapet med ca. 4000 klesbutikker i 61 forskjellige land, hvor hvert fall 114 av disse befinner seg i Norge. Når det kommer til FNs bærekraftsmål så har H&M opprettet en egen side på hjemmesiden deres som heter «bærekraft», og som angår deres fokus på nettopp bærekraft. De har laget et eget løfte til seg selv som tar for seg deres påvirkning på miljøet, samt fremtidige løsninger og måter industrien kan forandre seg på. H&M jobber kontinuerlig for å redusere sitt plastforbruk, unngå skadelige stoffer, samt være innovative på nye materialer som ikke er like skadelige for miljøet. Med andre ord er det å minske miljøavtrykket, samt få mest ut av alle ressurser det H&M jobber med. Men for en bedrift med mange innleide fabrikker i mange land så er arbeidsvilkår og rettferdig lønn også et viktig tema innenfor FNs bærekraftsmål. (Sustainability u.d.)

De bærekrafts målene jeg mener er mest bransje relevante for H&M er bærekraftsmål 8 og 12 og videre skal jeg ta for meg litt om disse målene. 

Skjermbilde er hentet fra: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Bærekraftsmål 8

Bærekfraftsmål 8 handler om anstendig arbeid og økonomisk vekst, og dette er slik FN beskriver målet «Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle» (Anstendig arbeid og økonomisk vekst 2021). Når det kommer til H&M og hvorfor dette målet er relevant for dem, så er grunnen at de tidligere har fått mye kritikk fordi de ikke har gitt sine ansatte en god nok lønn. De utenlandske ansatte fikk i en periode en veldig dårlig lønn som ikke holder mål i forhold til forventet levelønn. Dette er noe de har tatt til seg og er noe de jobber med. For med ca.150 000 ansatte og 700 uavhengige leverandører i mange forskjellige land, er det mange krav og retningslinjer som skal følges. Det er derfor viktig at alle de ansatte til H&M får en god nok levelønn og kan jobbe under gode arbeidsforhold. (Anstendig arbeid og økonomisk vekst 2021)

Bildet er hentet fra: https://www.pexels.com/nb-no/bilde/bil-kjoretoy-arkitektur-moderne-bygning-296492/

Bærekraftsmål 12

Dette bærekraftsmålet handler om ansvarlig forbruk og produksjon. FN beskriver målet som dette: «sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre» (Ansvarlig forbruk og produksjon 2022). Med andre ord handler målet om å gjøre mer med mindre ressurser. Dette er et punkt som bør være veldig viktig for alle i tekstilbransjen, og med tanke på størrelsen til H&M er dette et mål som bør være viktig for dem også. H&M har en forretningsmodell som kan minne om et bruk og kast fenomen. Dette er bærekraftig nok og de bør derfor gjøre om på sin forretningsmodell mot en mer sirkulær type. Der de kan få tilbake solgte klær og benytte seg av disse i fremtidig produksjon. De sier selv at over halvparten av deres klær og produkter er bærekraftige, men selve tekstilbransjen har et veldig stort miljøavtrykk. De bør derfor strekke seg enda litt lenger i sin produksjon, slik at det blir enklere å nå dette bærekraftsmålet. (Ansvarlig forbruk og produksjon 2022)

Hvis du fant dette innlegget interessant så legg gjerne igjen en kommentar.  

Referanseliste

2021. Anstendig arbeid og økonomisk vekst. 16 07. Funnet 02 2022. https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/anstendig-arbeid-og-oekonomisk-vekst.

2022. Ansvarlig forbruk og produksjon. 23 02. Funnet 02 2022. https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon.

u.d. Sustainability. Funnet 02 2022. https://hmgroup.com/sustainability/.

One thought on “H&M og bærekraftsmål

  1. Hei Sigurd

    Veldig godt skrevet innlegg! Jeg syns du bruker kildene på en god måte, og dette er også et svært faglig sterkt innlegg. Du kunne gjerne benyttet litt flere fagbegreper, men det kan være noe å tenke på til neste innlegg. Lykke til videre med eksamen 😀

    Tobias, studentassistent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *